• Türkiye Slavistler Birliği’nin ( TUSLAV) amacı, Türkiye  Slavistlerinin  çalışmalarının eşgüdüm ve tanıtımına çalışmak, ulusal ve uluslararası  konferans, sempozyum ve kongreler düzenleyerek  eğitici ve  bilimsel  etkinliklerde bulunmaktır.
  • Türkiye Slavistler Birliği, bugün ülkemizde çok sayıda üniversitede yüzlerce öğrenciye sahip Rus Dili ve Edebiyatı bölümleri ve ana bilim dallarıyla Slav Dil ve Edebiyatları anabilim dallarının çalışmalarını izleyip tanıtmak, tarih ve kültür alanlarıyla ilgili kurum ve kişilerle ortak çalışmalar gerçekleştirmek amacındadır
  • Türkiye Slavistler Birliği, Türkiye Slavistlerinin  gerek Türkiye ve gerekse uluslararası alanda yapacakları çalışmaların gerçekleştirilmesi ve tanıtımı için çaba harcayacaktır.
  • Türkiye Slavistler Birliği,  gerek Slav ülkelerinde, gerekse Slavist kurum ve derneklerin bulunduğu başka ülkelerdeki Slavist kuruluşlarla ortak çalışmalar gerçekleştirmek amacındadır.
  • Türkiye Slavistler Birliği, Türk bilim adamlarının  Slav dil,  tarih ve kültür araştırmaları konusundaki çalışmalarının yer alacağı yayınlar yapmayı; bu çalışmaların ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.
  • Osmanlı İmparatorluğu döneminden beri Türkiye halkı bin yılı aşkın bir süredir Rusya başta olmak üzere Slav komşularıyla tarihi ve kültürel ilişki içindedir.
  • Rus edebiyatı, tarihi ve dil bilimleri başta olmak üzere, Slav ülkelerinin edebiyatları, tarih ve dil bilimleriyle Türk edebiyatı, tarih ve dil bilimleri  her zaman iletişim içinde olmuş ve bu alanlarda karşılıklı olarak dünyaca ünlü uzmanlar yetişmiş, büyük ölçekte çeviri etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.
  • Bugün ülkemizin devlet ve özel üniversitelerinin pek çoğunda Rus filolojisi ana bilim dalları, az sayıda da olsa Slav Dil ve Edebiyatları anabilim dalı öğretim programları, doktor, doçent ve profesör düzeyinde çok sayıda akademik kadroları bulunmakta, yaşamakta olduğumuz küreselleşme çağında  Türkiye ve Slav kökenli ülkeler arasındaki ilişkiler  giderek çoğalmakta ve gelişmektedir.
  • TUSLAV, bütün bu tarihsel ve güncel gerçeklerin ışığında Slav Bilim dalları uzmanlarının, belli başlı ülkelerdeki meslektaşlarıyla bilimsel  ve kültürel etkinliklerde iletişim içinde olmalarını ve  ortak çalışmalar gerçekleştirmelerini sağlayıp kolaylaştırmak, Türkiye Slavistlerinin gerek bilimsel ve yazınsal, gerekse çeviri alanlarındaki çalışmalarını desteklemek, bu çalışmaların duyurulmasına destek olmak amacıyla kurulmuştur.

Kurucular:

Prof. Dr. Ataol Behramoğlu

Uğur Büke

Yrd. Doç. Dr. Hülya Arslan

Yrd. Doç. Dr. Seyyal Körpe

Yrd. Doç. Dr. Korhan Korbek

Sabri Gürses